Adım Adım Gelibolu Ateş ve Kurtuluş Meydanı

Kitap

Fotoğraf / Gürsel Akıngüç Arşivi

Çanakkale Muharebeleri sırasında, anıtın bulunduğu noktanın açığında, deniz üzerinde meydana gelen kaza sonucu, yanındakilerle birlikte hayatını kaybeden İstihkâm Yüzbaşı Tahir Efendi anısına yapılmış bir anıttır. Yapıldığı tarih, kesin olarak bilinmemektedir. Anıtın kitabesinde; “1331 (1915) yılında bindiği kayığın mayına çarpıp vazife uğrunda şehit olan İstihkâm Yüzbaşı Tahir’in aziz ruhu şad olsun. El Fatiha” yazılıdır. Anıtın kitabesinde yer alan bu ifadelere karşılık, “Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı” tarafından yayınlanan, “Çanakkale Deniz Savaşları Günlüğü, 1914-1922, Deniz Mayınları Grup Komutanı Binbaşı Nazmi Bey” adlı eserin “9 Mayıs 1915” gününe ait notlar arasında yer alan bu olay daha farklı biçimde anlatılır: “Bugün iki sandalcı ve dört yolculu bir sandal, Değirmen Burnu açıklarında, ateş neticesinde batmış, içindekilerin hepsi boğulmuşlardır. Bu olayın bir mayından mı yoksa düşman tarafından atılan bir mermiden mi olduğu anlaşılamamıştır. Değirmen Burnu Tabyası’ndaki Binbaşı Nuri, sandalın bir mermi ile parçalandığını söylemektedir.”

İçindekiler