50 Antik Sahil

Kitap

Fotoğraf / Ulaş Dilek

Foça, İzmir Körfezi ile Çandarlı Körfezi’nin arasında geniş bir burunda yer alıyor. Burnun kuzeyindeki koya Küçük Deniz, güneyindekine de Büyük Deniz deniyor. Herodotos’un sözünü ettiği 12 İon kentinden biri olan Phokaia, altı ıssız adaya ev sahipliği yapıyor. Siren Kayalıkları, Foça açıklarındaki adaların en büyüğü olan Orak Adası’nın güneybatısında. Efsaneye göre sirenler, yaptıkları müzikle buradan geçmekte olan teknelerdeki denizcileri büyüler, onların büyüsüne kapılan denizcilerse gemilerini bölgedeki kayalıklara çarparlarmış. Bu kayalıklarda Akdeniz foklarının barındığı, biri sualtında, beşi karada olmak üzere toplam altı mağara var. Herodotos’a göre antik Foçalılar, Batı Akdeniz’e yelken açabilen ilk Yunan kavmiydi. Phokaia, denizcilik için önem taşıyan doğal limanıyla canlı bir ticaret merkezi olarak gelişmiş ve sakinleri uzak denizlere açılarak koloniler kurmuştu. Phokaia, 1455 yılında da Osmanlı topraklarına katıldı. Antik kalıntılar dışında Ceneviz Kalesi, Osmanlıların inşa ettiği Ulucami ayakta kalabilen önemli tarihi eserler. Antik Phokaia’nın en önemli tapım yeri olan Athena Tapınağı’nın üzerinde bulunduğu tepenin kuzey eteğindeki nişler, Ana Tanrıça (Kybele) ile ilişkilendiriliyor. Antikçağda kentin doğusundaki tepeler üzerinden geçen surlar, Athena Tapınağı’nın bulunduğu yarımadayı da kuşatıyordu.

İçindekiler