50 Antik Sahil

Kitap

Fotoğraf / Cüneyt Oğuztüzün

Antikçağda bir Helen boyu olan Aiollerin yerleştiği bölge Aiolis adıyla anılır. Bu dönemde Elaitikos, yani şimdiki adıyla Çandarlı Körfezi’nin kuzeyinde yer alan bir kasabaydı Pitane. Denize bir boynuz gibi uzanan bir yarımadanın üzerine kurulu bu antik yerleşim, bugün şimdi Çandarlı beldesi olarak modern sakinlerine ev sahipliği ediyor. Yerleşimin kurulduğu burunda antik dönemden geriye hemen hemen hiçbir şey kalmamış. Pitane’nin zamanında çömlekçiliğiyle ün saldığı anlaşılıyor. İstanbul Arkeoloji, İzmir ve Bergama müzelerinde sergilenen bu çömlekler doğu üsluplu bezeme anlayışını temsil ediyor. Çandarlı sahilinde Cenevizlilerden kalma kale göze çarpıyor. Kale, Çandarlı Halil Paşa zamanında onarılmış, II. Mahmut zamanında ise hapishaneye çevrilmişti. Günümüze iyi durumda ulaşan kalenin hemen önünde tertemiz kumları olan mavi bayraklı Kale Önü Plajı yer alıyor. Toplam 200 metre uzunluğunda olan plaj yörenin en tercih edilen yerlerinden biri.

İçindekiler