50 Antik Sahil

Kitap

Fotoğraf / Fatih Özenbaş

Akdeniz Bölgesi’nde antikçağda Antiokheia Orontes’in (bugünkü Hatay) limanı, Seleukeia Pieria’ydı. Çevlik yöresinde bulunan yerleşimi, I. Selevkos Nikato İÖ 4. yüzyıl sonlarında bir liman kenti olarak kurmuştu. Bugünkü ilçe merkezinin kuzeybatısına düşen antik kent, Roma döneminde de askeri açıdan önemli bir liman özelliğini korudu. Zamanla Asi Nehri’nin taşıdığı alüvyonlarla dolup da deniz yolu yerine karayolu tercih edilmeye başlanınca önemini yitirdi ve Bizans döneminde Seleukeia Pieria terk edildi. Seleukeia Pieria kentinde sur, tapınak ve mezar kalıntıları yer alıyor. Limanın alüvyonlarla dolmasını engellemek için inşa edilen kanal da günümüze ulaşan yapılardan. Yapımına Vespasianus döneminde başlanan ve Titus döneminde tamamlanan bu kanal, bir bölümü tünellerden oluştuğu için Titüs Tüneli adıyla anılıyor. Günümüzde yağışlı havalarda tünelin içinden akan su civardaki tarla ve bahçelere iletiliyor. Ören yerinin kıyısında yer alan Çevlik Plajı, 14 kilometrelik sahiliyle Türkiye’nin en uzun plajı olma özelliğini taşıyor.

İçindekiler