50 Antik Sahil

Kitap

Fotoğraf / Tolga Sezgin

Myra ve Andriake’de kentlerinin Lykialıların “Yukarı Kent ve Liman Yerleşmesi” biçiminde özetlenebilen yerleşim planını da temsil etmeleri, Lykia kent yerleşiminin tarihini anlamak bakımından da önemlidir. Yukarı kent ürün sağlayan verimli ovalara sahip, liman kenti ise ürünlerin depolandığı ve ihraç edildiği ticari merkezdi. Andriake’nin Helenistik devirden itibaren liman olarak kullanılması konum bakımından önemini yeniden kanıtlıyor. Andriake’de bulunan en eski tarihli yapı gözetleme kulesi, duvar kalıntılarıyla birlikte Helenistik döneme ait. Denizde, 1,5 metre derinlikte Roma devrine ait mendirek kalıntıları, o dönemlerde liman havuzunun rüzgâr ve yıkıcı dalgaların etkisine karşı korunmaya çalışıldığını göstermektedir. Andriake liman alanının en önemli yapısı Granarium (horrea) veya tahıl deposudur. Liman agorası, plakoma, granariumun doğusunda, kuzeydeki limana ana cadde ile bağlanan U biçimli bir yapı ve granarium ile aynı dönemde, Hadrianus döneminde inşa edildi. Granariumun bitişiğinde geniş kolonadları ve taş döşeli zeminiyle yer alan plakoma, “merkezi satış alanı” olarak tanımlanıyor. Limanın her iki yanına yayılmış beş bazilika, yerleşmenin Bizans dönemindeki yapısal etkinliğini özetliyor. Bir diğer kalıntı grubu liman meydanının göstergesi olan iki liman anıtına aittir. Andriake’nin yukarı kesiminde ise Sura yönünde kente tatlı su sağlayan su kemeri kalıntıları ve yakınlarında Roma devrine ait nymphaion yapısı görülmeye değer eserler arasında sayılıyor. Andriake bütün bu tarihin içinde dalmaç tipi kıyı yapısıyla deniz severlere birbirini ışıltıyla kesen, koyu kırmızı oylumlarla ayrılan ve birbirinden farklı atmosferler sunan koylarıyla da dinlencenin keyfini ve kalitesini artırıyor.

İçindekiler