50 Antik Sahil

Kitap

Fotoğraf / Erden Yavaşça

Myra ve limanı Andriake, Orta Lykia’da bölgenin verimli doğal kaynakları gözetilerek kuruldu. Teke Yarımadası’nın güneyindeki Demre Ovası kıyıdan yaklaşık 2 kilometre içeride antik adı Myros, günümüzde “Demre Çayı” dediğimiz akarsuyun alüvyonlarıyla oluştu. Kente üretim alanları sağlayan bu elverişli ovanın yanı sıra liman kurulmasına olanak sağlayan kıyı yapısı bu yerleşmeleri tarihin hemen her döneminde şanslı kıldı. Myros (Demre Çayı), iki kol halinde gelen Kıbrıs ve Karadağ çaylarının Dereağzı Kalesi’nin aşağısında birleşmesiyle oluşuyor. Myra’nın limanı olan Andriake’ye dökülen bir çay daha var: Bu suyu tuzlu ve kükürtlü olan Kokarçay yani antik adıyla Andriakos’tur. Strabon, “Myra kentinin denizden 20 stadion yukarıda bir tepe üzerinde yer aldığını” yazıyor. Andriake ise kentin 4,7 kilometre güneybatısında yer alıyor. Ancak deniz seviyesindeki yükselmenin durması, akarsuların taşıdığı alüvyonlar Myra’nın denizden uzaklığını 30 stadionu aşacak hale getirdi. Hierokles’in kayıtlarına göre, “eski bir Lykia yerleşmesi olan Myra, Lykia Birliği’nin altı büyük kenti arasında ve Lykia birliğinin başkentiydi.” Grek ve Lykia dilindeki kaynaklarda Myrrh olarak geçen kentin adını bu yörede yetişen mür bitkisinden aldığı anlaşılıyor. Bir tür mersin ağacı olarak tanımlanan mür (Commiphora myrrha), kente özgü kokulu yağ üretiminde kullanılıyordu. Kazı çalışmalarında bulunan mür şişeleri ile kilisenin kuzeyinde rastlanan mür yağı kutsama odası ‘Myrophylon’ ve mür yağı saklama odası ‘Myrophylakion’ kente özgü bir ürüne olduğu kadar, kentin isim kökenine de ilişkin bir kanıt sayılıyor.

İçindekiler