50 Antik Sahil

Kitap

Fotoğraf / Turgut Tarhan

Teimiussa’nın (Üçağız) tarihi adlarından biri de Tristomon’dur. Küçük ve korunaklı koya kurulmuş bu yerleşim, sakinlik bakımından bugün de eşine pek az rastlanan cinsten diyebiliriz. Teimiussa’nın tarihsel mimarisini genişçe incelemeye yetecek denli bir yapı topluluğu, kalıntısı bulmak olanaklı değil. Bu az sayıdaki yapı kalıntısına karşın, Teimiussa’nın hem karyoluyla olan bağıntısı, hem de Akdeniz’in bu bölgesindeki Lykia limanlarının kuzey yerleşmelerine olan yakın konumu nedeniyle, onun o tarihlerde içerideki yerleşmelerde yetiştirilen, şekillendirilen ürünlerin aktarıldığı işlek bir liman olduğunu söyleyebiliyoruz. Tarihi liman yakınındaki Bizans devri depo kalıntıları da bu görüşü destekliyor. Bölgede yaptığı araştırmalarla tanıdığımız Francis Beaufort, bugün denizi ve sessizliğiyle insana derin bir esenlik veren bu yerleşimi şöyle tanımlıyor: “Sözü edilen limana Tristomon limanı (Üçağız) denmektedir; girişinde, üzerinde bazı yapı kalıntıları bulunabilen birkaç küçük kayalık vardır. Tristomon Limanı yaklaşık iki mil uzunlukta ve bir uçta sığ olmasına karşın mükemmel bir limandır.” Teimiussa sadece temiz deniziyle, hem çağın her tür olanağına sahip hem de sükunetini korumuş olmasıyla, en kalabalık mevsimlerde bile kalabalık olmayan plajlarıyla değil, ama aynı zamanda, karşısındaki adalara, her bir kesiti başka bir akvaryum olan yüzme ve dalma noktalarına araç bulunabilecek bir yer olduğu için de önemlidir.

İçindekiler