50 Antik Sahil

Kitap

Fotoğraf / Turgut Tarhan

Patara, Eşen Çayı’nın kenarında kurulmuş olan antik Ksanhtos kentinin limanıdır. Patara, Lykia döneminde bir Akdeniz ticari merkezi olarak değer kazandı. İlk kent akarsu yakınında Lykia akropolisinde kurulmuştu. Patara oluğunun tabanı kalkerlerin erime artığı olan kırmızı killi materyalle kaplı tektonik-karstik bir yapıdadır. Güney bölümü çökerek deniz sularının dolduğu bir koy durumuna geldi. 3000 yıl öncesine dayanan yerleşmeler bu doğal körfezi liman olarak kullanmaya başladı. Eşen Çayı’nın taşıdığı alüvyonlar denize ulaştığında kıyıda kalan kumlar, rüzgâr ve deniz etkisiyle limanı 500 metre kadar denizden uzaklaştırdı. Lykia dilinde “Pttara” olarak geçen Patara’yı Strabon, “Ksanthos’tan sonra yer alan, Pataros tarafından kurulmuş, bir Apollon Tapınağı ve bir limanı olan büyük bir kent olarak” tanımlıyor. Patara önemli bir liman kenti olarak Büyük İskender’in Atinalı generali Phokion’a armağan ettiği kentler arasındadır. Sonraki dönemlerde deniz üssü olarak değer kazanan Patara limanı, II. Ptolemaios döneminde kraliçe Arsinoe adına yenilenerek bu isimle anılmaya başladı. Kent Roma devrinde Julius Caesar’ın ölümünün ardından Brutus tarafından yıkıldı.

İçindekiler