50 Antik Sahil

Kitap

Fotoğraf / Fatih Özenbaş

Aleksandreia Troas, “Troas’taki Aleksandros (İskender) yurdu” anlamına geliyor. Yaklaşık üç kilometrelik bir alana yayılan bu ilkçağ kentinin harabeleri Ezine’ye bağlı Dalyan köyünün hemen güneyinde yer alıyor. Yöre halkı buranın “Eski İstanbul” olan adını kullanıyor. Kenti İÖ 4. yüzyıl sonlarında kuran, Büyük İskender’in komutanlarından Antigonos. Kent de onun zamanında Antigoneia adıyla biliniyormuş. İÖ 301 yılında kentin hâkimiyetini ele geçiren bir başka İskender komutanı Lysimakhos, buraya Aleksandreia Troas adını vermiş. En şaşalı dönemini Roma İmparatorluğu zamanında yaşayan kent, onun yerine Konstantinopolis’in Doğu Roma İmparatorluğu’nun başkenti olmasının ardından yavaş yavaş çökmeye ve boşalmaya başladı. Kentin görkemli yapıları, özellikle de kullanılan granit sütunlar başka kentlerde kullanılmak üzere yüzyıllar boyu taşındı. İstanbul’daki bazı Bizans devri kiliselerinin ve Osmanlı devrinde yapılan kimi camilerin inşasında buradan götürülen taş ve sütunlar kullanıldı. Topkapı Sarayı’nda dahi buradan gitmiş iki sütun görmek mümkün. Aleksandreia Troas ören yerinde ise bugün görülebilen en görkemli yapılar, Herodes Atticus hamamı ve su kemerleri.

İçindekiler