50 Antik Sahil

Kitap

Fotoğraf / Cüneyt Oğuztüzün

Tarihi Lykia bölgesinin batı kıyısındaki Telmessos’u kimi tarihi kaynaklar “Makri / Meğri” diye de anıyor. Denizden bakıldığında Telmessos’u çevreleyen kalker yapılı dağlar, kıyıdan başlayarak birden yükselir. Akarsuların taşıdığı alüvyonlar verimli ovalar oluşturmuş. Girintili çıkıntılı dalmaç tipi kıyı biçimiyle doğal limanların oluşmasına elverişli Fethiye Körfezi’ndeki bu antik liman yerleşmesi neredeyse kurulduğu tarihten başlayarak, bölgeler arası ticarette önemli bir konuma sahip limanlardan biri oldu. Bölgeyi 19. yüzyılda araştıranlar Makri yerleşmesinin bataklık üzerine kurulduğunu, yılın büyük bölümünde elverişsiz ve kullanışsız olduğunu kaydediyor ve ekliyorlar: “Yine de 19. yüzyılda Ksanthos Nehri yakınında liman olarak kullanılabilecek tek güvenli körfezin Makri’dir” ilk tunç çağına dayanan tarihiyle Telmessos bölgenin en eski yerleşimlerinden biri oluyor. Strabon, “Daidala’dan sonra, Lykia’daki dağı kastediyorum, onun yanındaki Lykia kasabası olan Telmessos’a ve limanı olan bir buruna Telmessis’e gelinir” dedikten sonra ekliyor: “Kent Lelegler tarafından Karia’da kurulmuş sekiz kent arasındadır.” Herodotos, “Telmessos, kâhinlerine danışılan bir kenttir” diye tanımlıyor.

İçindekiler