50 Antik Sahil

Kitap

Fotoğraf / Cüneyt Oğuztüzün

Menderes ilçesi sınırlarındaki Notion, İonia bölgesinin kentlerinden biri. Urla Yarımadası’nın güney kıyısında yer alan kent, antik dönemde Ege Denizi’nin önemli ticaret merkezlerinden biriydi. Kuruluşu hakkında fazla bilgi bulunmayan Notion, İÖ 7. ve 6. yüzyıllarda güçlü bir donanmaya sahip Kolophon’un iskelesi durumundaydı. İki kent arasındaki birlik sonraki yüzyıllarda da devam etti. Ege’nin benzersiz manzarasına sahip Notion her zaman denizle iç içe yaşadı ve işlek bir liman oldu. Ama yine de yakınındaki Ephesos’un gücüne erişemedi. Notion “güneydeki yer” anlamına geliyor. Bu adın kökenine dair farklı görüşler bulunuyor. Birinci görüşe göre bunun nedeni Anadolu’daki Aiolos boyunun en güneydeki kenti olması. İkinci görüşe göre de yakın ilişki içinde olduğu Kolophon kentinin güneyinde yer alması. İÖ 334’te Büyük İskender’in eline geçen Notion, onun ölümünden sonra stratejik konumundan dolayı generallerinin arasında çekişme konusu oldu. Helenistik dönemden kalma dört kilometrelik surlarla çevrili kent, Roma döneminde Asya eyaleti içinde yer alıyordu. Roma İmparatoru Hadrianus döneminde yapılan Athena Polias’a adanmış tapınak, en görkemli yapılarından biriydi. Tiyatro, Athena Kutsal Alanı gibi önemli yapılar arasındaydı.

İçindekiler