ATLAS 2009

Sayı 190 / Ocak PAKİSTAN / Kâfiristan Diye Bir Yer
BAFA / Göl İlişkileri
TUVA / Uygur Sarayı
KAÇKARLAR / Mevsimler Kucaklaşırken
Afyon, Roma ve Mermer
Kanlıtaş
EK: '2009 Takvimi' ve 'Türkiye Karayolları Haritası'