Yok Olmadan Önce Görülmesi Gereken Son Cennetler Atlası

Kitap

Tuz Gölü’nün batısında yer alan Tersakan Gölü, Konya il sınırlarında. Göl yeraltı suları ve yüzey akımlarıyla besleniyor. Tuz Gölü’yle hidrolojik açıdan ilişkili olan Tersakan, seviyesinin çok yükseldiği yıllarda Konya ana tahliye kanalı aracılıyla sularını ona boşaltıyor. Bu kanal ile Tersakan Gölü arasında geniş çamur düzlükleri bulunuyor. Tuz ve Tersakan gölleri ornitolojik açıdan da ilişki içinde; Tuz Gölü’nde üreyen bazı kuş türleri Tersakan’ı beslenmek için kullanıyor. Sodyum sülfat üretiminin yapıldığı göl, ekonomik açıdan da önem taşıyor. Tersakan doğal sit alanı, özel çevre koruma alanı ve önemli doğa alanı gibi koruma statülerine sahip. Buna rağmen kurumaya yüz tutmuş durumda.

Tersakan Gölü ve çevresinde tuzlu göl yüzeyi, tuzcul subasar çayırlar ve bozkırlar, tarım alanları ve kısıtlı miktarda tatlı bataklık habitatları bulunuyor. Göl ve çevresindeki tuzcul habitatlarda yer alan bitkilerde endemizm oranı yüksek; dar bir alanda sekiz endemik bitki bulunuyor, bir kuşkonmaz türü olan Asparagus lycaonicus dünyada yalnızca burada yaşıyor. Göl kuşlar açısından da son derece önemli, yedi kuş türü buraya önemli kuş ve doğa alanı statüsü kazandırıyor. Turna ve büyük cılıbıt alanda üreyen sukuşu türleri arasında. Tersakan Gölü ayrıca kış aylarında çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Tuz Gölü’nde bulunan Türkiye’nin en büyük flamingo üreme kolonisi, Tersakan’ı beslenme amacıyla kullanıyor. Orta Anadolu’da sayıları yok denecek kadar azalan ince gagalı martı, alanı beslenmek için kullanan diğer bir kuş türü. Tersakan Gölü’nde alan kullanım şekillerinden önde geleni sodyum sülfat üretimi. Bununla birlikte göl çevresinde tarım, bozkır ve çayırlık alanlarda hayvancılık yapılıyor.