Yok Olmadan Önce Görülmesi Gereken Son Cennetler Atlası

Kitap

EŞMEKAYA SAZLIĞI , AKSARAY FOTOĞRAF: CÜNEYT OĞUZTÜZÜN


Sulak alan çevresinde geçmişte kuru tarım yapılıyordu ancak 1980’li yıllardan sonra hızlı bir şekilde sulu tarıma geçildi. Sulak alan çevresinde hayvancılık bir diğer önemli geçim kaynağı. Eşmekaya, tarımda ürün deseninin değişmesi ve yeraltı su kuyuları açılması nedeniyle kurudu. Sultanhanı civarındaki yer altı suyu işletmelerinin bilinçsiz su tüketimi, alanın kurumasında önemli bir paya sahip. Alana son darbeyi DSİ 1995’te vurdu. Eşmekaya Sazlıkları’nın baraj gölüne dönüştürülmesi yönünde çalışmalara başladı, ancak bu çaba hem yasadışı olduğundan, hem de yeraltı sularının çekilmesi nedeniyle yarım kaldı. Bu süreçte sulak alan büyük ölçüde tahrip oldu ve alanın doğusunda çok sayıda yarasanın kullandığı ve arkeolojik kalıntılar barındıran mağara tahrip edildi. Kültür Bakanlığı’nın DSİ aleyhinde açtığı davayı kazanması sonucu mahkeme alanın eski haline getirilmesine karar verdi. Ancak ne DSİ, ne de yüklenici firma bu kararı uyguladı. Eşmekaya Sazlığı günümüzde tamamıyla kurumuş ve restorasyon aşamasına gelmiş durumda. Eski haline dönmesi mahkeme kararının uygulanmasına ve çevredeki tarım modelinin yörenin ekolojik yapısına uygun olarak yeniden planlanması ile yeraltı kuyularının kapatılmasına bağlı.