Türkiye Saklı Cennetler Atlası: 50 Muhteşem Yer

Kitap

Rize ile Erzurum’u ayıran Doğu Karadeniz Dağları sırasının Ovit’ten Kaçkarlar’a uzanan bölümünde, yaklaşık 300’e yakın buzul gölü yer alıyor. Dağın ve karın dili olmuş 3 bin metre üzerindeki dorukların öyküsünü anlatan sayısız göl, beyaz yamaçlara ve yeşil vadilere yayılan mavi çiçekler gibidir. Mescit Dağı ile Verçenik zirvesi arasında kalan bölgedeki derin çanağa konumlanan moren gölleri, İspir-Yedigöller olarak bilinir.

İç içe geçen mevsimleriyle Karadeniz ikliminin yarattığı bu tabiat harikası coğrafyaya, Erzurum’un İspir ilçe merkezinden 39 kilometrelik Moryayla (Madur) yoluyla ulaşılıyor. 3 bin 250 metre yüksekliğindeki tepeden, tüm platoyu süsleyen göllerin manzarası belleklerden silinmeyecek güzellikte. Aksu Deresi yoluyla sularını Çoruh Nehri’ne gönderen göllere bir diğer ulaşım ise İspir’den 25 kilometrelik bir yolla Yedigöller (Salaçur) köyüne gelerek sağlanıyor.