Türkiye Göller Atlası

Kitap

TERKOS GÖLÜ, İSTANBUL

Birkaç bin yıl önce Terkos Gölü, Karadeniz’e bağlantısı olan küçük bir koydu. Ancak zamanla dalgaların kumlardan yaptığı bariyerler, bu küçük koyun denizden kopmasına ve tatlı su gölüne dönüşmesine neden oldu. Durusu olarak da bilinen Terkos Gölü’nü besleyen ana kaynaklar Kanlı Dere, Başköy Dere, Çiftlikköy Dere, Belgrat Dere ve Binkılıç Dere. Yüzölçümü 25 kilometrekare, denizden yüksekliği yaklaşık 4 metre, en derin yeri de 11 metre. Mevcut durum göz önüne alındığında İstanbul’un üç doğal gölü içinde en temiz ve en iyi korunanı olarak öne çıkıyor. İstanbul’un su ihtiyacının önemli bir kısmını da karşılıyor.

Terkos Gölü’nü çevreleyen ormanda karaca, yabandomuzu, porsuk, sincap, kaya sansarı, kokarca, çakal ve tilki yaşıyor. Yayınbalığı, sazan, tatlı su levreği ve yılanbalığı sık rastlanan türler. Gölde 200 civarında kuş türü görülüyor. Pasbaş patka, Sibirya kazı ve büyük orman kartalı gibi nesli küresel ölçekte tehlike altındaki kuş türleri bulunuyor.