50 Simgeyle Anadolu Tarihi

Kitap

Fotoğraf / Gökhan Tan

Büyük İskender, İskender Rumî, İskender Yunanî, Makedonyalı İskender; bunlar, tarihe büyük savaşlar ve fetihlerle adını yazdıran III. Aleksandros’un Türkiye tarihi kayıtlarındaki adlarıdır. Sadece Makedonların değil, bütün kaynaklarda “tarihteki en büyük imparator” olarak yer alan İskender, tarihte zor kazanılacak yerleri ve savaşları, bu zorluğun bütün aşamalarına katılarak kazanan bir kral olarak tarihe geçti. Persleri, Anadolu’dan başlayarak yendi ve imparatorluğunun sınırlarını Hindistan’a kadar genişletti.

İskender’in 12 yıl gibi kısa süren hükümdarlığı, Avrupa ve Asya tarihi açısından önemli bir dönüm noktası sayılır. Seferleri ve coğrafya, doğa tarihi ve bilimsel araştırmalara merakıyla tanındı. İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde bulunan en önemli eserlerden biri, Sidon Kralı Abdalonymos’a ait ama yaygın olarak “İskender Lahti” diye biliniyor. Lahtin ön yüzünde solda atının üzerinde İskender gösterilmiştir.

İskender, mitolojideki Herkül’ün (Herakles) soyundan geldiğine inandığı için, başında Nemea aslanının postu ile tasvir edilmiştir. Buna ek olarak, kulağının yanında, Mısır tanrılarından Ammon’un simgesi olan koç boynuzu görülmektedir. Lahtin üzerindeki bu tasvirden dolayı lahtin ismi İskender ile bütünleşmiştir. Savaş sahnesinin İskender’in İÖ 333 yılında kazandığı, ona Fenike ve Suriye kapısını açan İssos Savaşı’nı temsil ettiği düşünülüyor.

İçindekiler